logo_masarsk

          


ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:


  Robót budowlanych:
- sieci wodno-kan.,
- stany surowe budynków,
- układanie kostki
  brukowej,
- nadzory budowlane,
- porady budowlane,
- inne roboty budowlane
   według zleceń.
  Wodociągów i kanalizacji:
- oczyszczania ścieków,
- projekty wodno-kan.,
- unieszkodliwienia osadów
   komunalnych,
- ciśnieniowe czyszczenie
  sieci kanalizacyjnych.
  Usług komunalnych:
- wywozu nieczystości
  stałych i płynnych,
- sprzątanie placów, ulic
   i chodników,
- koszenie trawy,
- usługi transportowe,
- usługi sprzętowe.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGON:

690529720

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko lub Nazwa:

Nazwisko drugi człon:

Pierwsze imię:

Drugie imię:

Funkcja/stanowisko:

ŚRODA

 

JANUSZ

  

PREZES ZARZĄDU

BUKOWSKA

IWAN


ANNA

WOJCIECH

 

PIOTR

PROKURENT

Wpis w KRS

0000127016

Sposób reprezentacji:

ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU. ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Nazwa organu reprezentacji:

ZARZĄD

Status OPP:

NIE

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:

2002-08-21

Poczta:

ROPCZYCE

Kod pocztowy:

39-100

Nr domu:

12

Ulica:

PRZEMYSŁOWA

Miejscowość:

ROPCZYCE

Gmina:

ROPCZYCE

Powiat:

ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI

Województwo:

podkarpackie

Forma Prawna:

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rejestr:

POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Telefon/fax

17 22 18 296, 17 22 18 298

e-mail

info@puk.itl.pl

NIP

818-00-02-050 Urząd Skarbowy w Ropczycach

Konto Bankowe

43 9171 0004 0000 0475 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Ropczycach

Udziałowcy

Gmina Ropczyce 100%

Kapitał zakładowy

9 390 500PLN

Rada Nadzorcza

Mariusz Wośko - Przewodniczący

Łukasz Charchut 

Ryszard Pragłowski