PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROPCZYCACH 
UL. PRZEMYSŁOWA 12

(siedziba PUK sp. z o.o.)

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 7:00-14:30
wtorek: 7:00-14:30
środa: 7:00-18:00
czwartek: 7:00-14:30
piątek: 7:00-14:30
sobota: 9:00-12:00

 


            Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Każdy mieszkaniec Gminy Ropczyce, który złożył deklarację w Urzędzie Gminy oraz uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami może przywieść posegregowane odpady. Odpady w  PSZOK-u przyjmowane są  nieodpłatnie.

Rodzaje odpadów przyjmowanych NIEODPŁATNIE w PSZOK:

 • papier,
 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
 • odpady zielone ( można je również poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały),
 • tekstylia,
 • chemikalia,
 • przeterminowane leki ( pojemnik, do którego można wrzucać przeterminowane leki znajduje się w Aptece Dr. Max na ul. Grunwaldzkiej 1
  oraz w punkcie PUK na ul. Kościuszki 3  Ropczycach,
 • zużyte baterie ( baterie i ogniwa galwaniczne można wrzucać również do oznaczonych pojemników ustawionych w sklepach, urzędach, placówkach oświatowych w ramach programu edukacyjnego dla uczniów na terenie gminy),
 • zużyte akumulatory (można je również przekazać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną baterii,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – pochodzące z drobnych prac remontowych,
 • szkło okienne,
 • zużyte opony (pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym),
 • zimne popioły,

W PSZOK BEZPŁATNIE PRZYJMOWANE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE POSEGREGOWANE ODPADY POCHODZĄCE Z GOSPODARSTW DOMOWYCH !!!

Odpady pochodzące z działalności gospodarczej przyjmowane są odpłatnie zgodnie z cennikiem PUK Sp. z o.o.