Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych  z zabudowy wielorodzinnej w granicach miasta (np. Spółdzielnia Mieszkaniowa, TBS Spółdzielnia Cukrownik) ,  odbywa się 2  razy w tygodniu natomiast odpadów zebranych selektywnie ( szkło, papier, opakowania wielomatriałowe) 1 raz w miesiącu, a także w miarę zapełniania pojemników.

            Wywóz odpadów z obszarów zabudowy jednorodzinnej odbywa się zgodnie z zamieszczonymi poniżej grafikami.  Odbierane są one z następującą częstotliwością:

  • zmieszane odpady komunalne (czarny worek) – raz na dwa tygodnie
  • tworzywa sztuczne (plastiki- żółty worek) i szkło ( zielony worek) – raz w miesiącu
  • opakowania wielomateriałowe ( pomarańczowy worek), zimny popiół (szary worek), makulatura ( niebieski worek) – raz w miesiącu
  • odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, ZSEiE – jeden raz w roku zgodnie z ustalonym grafikiem

Odbierane odpady muszą być umieszczone w firmowych workach  z opisanymi naklejkami.

Worki należy wystawiać wzdłuż głównych dróg dojazdowych, najpóźniej do godziny 700 w dniu wyznaczonym w grafiku.

  • TRASA nr 1 : ul. Wyszyńskiego, Sucharskiego, Olszyny, Rolnicza, Rzeczna, W. Miasto, Błonie, Cicha, Kolonia, Spokojna, Szkolna, Torowa, Dębowa, Topolowa, Parkowa, Słowackiego, Grendysa, Pałacowa, Krakowska, Kochanowskiego, L. Kuli, Kilińskiego, Konopnickiej, Wyspiańskiego, Rzeszowska, Sportowa, Viscardiego, N.M.Panny, Korczaka, K.K.Wielkiego, Rynek, Mickiewicza, Sienkiewicza, Masarska, Macha, Rzeszowska, Korczaka
  • TRASA nr 2 : Osiedle Północ, ul. Piłsudskiego, Św. Barbary,
  • TRASA nr 3 : ul. 3. Maja, Mt. Cassino, Polna, Św. Anny, Strażacka, Wiejska, Podsłońce, Grunwaldzka, Zielona, Okonin, Łączki Kucharskie
  • TRASA nr 4 : Brzezówka, Lubzina, Czekaj
  • TRASA nr 5 : ul. Ogrodnicza, Borki Chechelskie, Poręby Chechelskie, W.Witosa, Leśna, Gnojnica
  • TRASA nr 6 : Mała, Niedźwiada

            Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych świadczy usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropczyce specjalistycznymi samochodami.

            Do wywozu nieczystości stałych są stosowane kontenery KP-7, pojemniki 2,2 m3, kubły 120 l oraz worki 120 l. i 60 l.

             Prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów komunalnych tj. plastik, makulatura, szkło białe i kolorowe, opakowania wielomateriałowe oraz zimny popiół. Na terenie wspólnot mieszkaniowych w Ropczycach oraz na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej rozstawione są pojemniki do selektywnej zbiórki , natomiast na terenie Gminy zbiórka odpadów segregowanych prowadzona jest do worków foliowych w kolorach: żółty-plastik, zielony-szkło, pomarańczowy -opakowanie wielomateriałowe, niebieski-papier i tektura, szary-zimny popiół.

 

               Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami określa

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Ropczyce .

Określono w nim obowiązki mieszkańców w zakresie utrzymania czystości, sposobu i zakresu selektywnej zbiórki odpadów, rodzaj pojemników i częstotliwość ich opróżniania

Regulamin dostępny pod adresem: http://www.ropczyce.bip.gmina.pl/upload/uch%20194.pdf