GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA TERENIE GMINY ROPCZYCE

       Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych świadczy usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropczyce specjalistycznymi samochodami.

     Do wywozu nieczystości stałych są stosowane kontenery KP-7, pojemniki 2,2 m3, kubły 120 l oraz worki 120 l. i 60 l.

      Prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie wspólnot mieszkaniowych w Ropczycach oraz na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej rozstawione są pojemniki do selektywnej zbiórki , natomiast na terenie Gminy zbiórka odpadów segregowanych prowadzona jest do worków foliowych w kolorach: żółty-tworzywa sztuczne i metale, zielony-szkło, brązowy – odpady ulegające biodegradacji „ BIO”, niebieski-papier i tektura, szary-zimny popiół.

      Od 01.01.2019 r. na terenie Gminy Ropczyce obowiązuje nowy system segregacji odpadów. Od tej pory żółty worek przeznaczy jest na odpady z tworzyw sztucznych i metali. Dodatkowo wprowadzono worek w kolorze brązowym przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji tzw. odpady „BIO”. Wrzucamy do niego wyłącznie odpady kuchenne. Odpady zielone przyjmowane są w PSZOK -u.

                                      Zasady segregowania odpadów w workach i pojemnikach

  WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

PLASTIK I METALE

(żółty worek/pojemnik)

● odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, olejach spożywczych
● nakrętki ( o ile nie zbieramy ich osobno)
● opakowania po środkach czystości (np. płynach do prania), kosmetykach ( szamponach, paście do zębów) itp.
● plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie
● aluminiowe puszki po napojach i sokach
● puszki po konserwach
● kapsle, zakrętki od słoików
● butelek i pojemników z zawartością
● butelek i pojemników z zawartością
● opakowań po lekach zużytych artykułach medycznych
● opakowań po olejach silnikowych
● części samochodowych
● zużytych baterii i akumulatorów
● puszek i pojemników po farbach i lakierach
● zabawek
●ZSEiE

 

 SZKŁO

(zielony worek/pojemnik) 

 ● puste butelki po napojach i żywności,
● słoiki bez nakrętek
● szklane wazony
● szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców) (opakowania powinny być wolne od zanieczyszczeń . Nie wrzucaj potłuczonych kubków i talerzy do pojemnik na szkło
● szkła płaskiego: szyby lustra , szyby samochodowe
● szkła okularowego
● szkła żaroodpornego
● żarówek
● świetlówek
● szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością
● monitorów i lamp telewizyjnych
● termometrów i strzykawek
● ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu , kryształów

  PAPIER

(niebieski worek/pojemnik)

● opakowania z papieru, karton, tekturę ( także falistą)
● katalogi, ulotki, prospekty,
● gazety i czasopisma
● papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
● zeszyty i książki
● papier pakowy
● torby i worki papierowe
 ● ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
● papieru lakierowanego i powleczonego folią
● papieru zatłuszczonego i mocno zabrudzonego
● kartonów po mleku i napojach
● papierowych worków po nawozach, cemencie i i innych materiałach budowlanych
● tapet
● pieluch jednorazowych i podpasek
● ubrań
● zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

 ZMIESZANE
(NIESEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE)

(czarny worek/pojemnik)

 ● wszystko czego nie można wrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym np.
● odzież
● porcelana
● talerze
● pampersy
● opakowania po dezodorantach
● styropian opakowaniowy ( NIE BUDOWLANY)
● przeterminowanych leków i chemikaliów
● ZSEiE
● zużytych baterii i akumulatorów
● mebli, wykładzin, dywanów i innych odpadów wielkogabarytowych
● odpadów budowlanych i rozbiórkowych
● zużytych opon
● farb, olejów oraz opakowań po nich
● opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych

BIO

(brązowy worek/pojemnik)

● odpadki warzywne i owocowe
● resztki jedzenia ( oprócz płynnych
● skorupki jaj łupiny orzechów
● fusy po kawie, herbacie
● odpadów ogrodowych ( trawa, drobne gałęzie)
● zepsutej żywności , kości, ości zwierząt
● płynnych odpadów kuchennych
● odchodów zwierząt
● popiołu z węgla kamiennego,
● papierosów oraz niedopałków
● leków
● drewna impregnowanego
● ziemi i kamieni
● pampersów i tekstyliów

 Tab.1 Zasady segregowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Ropczyce od 01.01.2019r.