INFORMACJA

   Z uwagi na wysokie ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Ropczycach informuje, że:

   W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów uprzejmie prosimy aby jeśli to możliwe wszystkie sprawy urzędowe załatwiać telefonicznie lub mailowo. Prośba ta skierowana jest zwłaszcza do osób, które wykazują oznaki infekcji górnych dróg oddechowych lub w ostatnim czasie wróciły z zagranicy, a także miały bezpośredni kontakt z osobami, które przebywały poza granicami kraju.

   W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Decyzją Zarządu Spółki zaprzestaje się od dnia 19.03.2020 roku do odwołania dokonywania odczytów wodomierzy w terenie przez inkasentów.

  Wskazanie stanu wodomierza prosimy zgłaszać telefonicznie w dni robocze pod nr 017 2218 296 lub 017 2218 298
albo za pośrednictwem formularza pod adresem: http://pukropczyce.eu/stany-licznika

   Bardzo prosimy, by wszelkie należności jeśli jest to możliwe, regulowane były poprzez przelew za pośrednictwem rachunku bankowego.  

Konto Bankowe: 43 9171 0004 0000 0475 2000 0010