Od dnia 15.06.2020 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach proponuje Odbiorcom swoich usług możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej tzw. „e-FAKTURY„. Funkcjonalność ta ma na celu głównie: skrócić czas dostarczania faktur, ułatwić ich przechowywanie i archiwizację, znacząco zwiększyć pewność terminowego dostarczenia dokumentów, umożliwić dostęp do rachunków z każdego miejsca i w dowolnym czasie, zwiększyć dbałość o środowisko naturalne poprzez ograniczenie zużytych materiałów.

Warunkiem skorzystania przez Odbiorcę/Nabywcę z możliwości otrzymywania e-FAKTURY jest realizacja kolejno poniższych kroków:

– zapoznanie się z regulaminem udostępnia e–FAKTUR Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. znajdującym się na stronie internetowej www.pukropczyce.eu.

– przesłanie przez Odbiorcę/ Nabywcę do PUK Sp. z o. o. w formie papierowej wypełnionego i podpisanego Formularza dotyczącego e –FAKTUR oraz zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę na wysłanie e-FAKTUR” na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.; ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce lub dostarczenie osobiście w/w wniosku do siedziby PUK Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Przemysłowej 12, 39-100 Ropczyce