Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Ropczycach zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Ropczycach, adres: ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce, tel. 17 22 18 298, 17 22 18 296, e-mail: info@puk.itl.pl, KRS:0000127016;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług na podstawie zawartej umowy oraz w celach podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f.

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ropczycach ul. Przemysłowa 12;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług wynikających z umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z obowiązkiem ustawowym i przepisami odrębnymi;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwiało świadczenie usług wynikających z umowy.

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania z względu na rodzaj świadczonych usług oraz zestawień w zakresie korzystania z usług wykonywanych przez Administratora Danych.