Zapytanie ofertowe 0019

Dokumenty po zmianach.

   1.    Zapytanie ofertowe po zmianie.

   2.   Formularz ofertowy po zmianie.

   3.    Informacja o minimalnych parametrach technicznych po zmianie.

   4.   Wzór umowy po zmianie.

   5.    Informacja o unieważnieniu postępowania.