Zapytanie ofertowe 0017

Dostawa urządzeń elektrycznych do przebudowy układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej.