Zapytanie 0028

Wykonanie tablicy pamiątkowej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach. – znak sprawy JRP 3613/1/2021