Dopłata „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+”

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XLVI/465/17 z dnia 22 grudnia 2017r. dla grupy odbiorców usług- gospodarstw domowych objętych programem „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+” na terenie Gminy Ropczyce ustalono: Dopłatę w wysokości 0,35 zł brutto do 1m3 wody doprowadzonej urządzeniami wodociągowymi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych na okres od 01.01.2018r. do 10.06.2018r. Dopłatę w wysokości 0,85 zł brutto do 1m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych do oczyszczalni ścieków na okres od 01.01.2018r. do 10.06.2018r. Dopłata będzie przekazywana przez Gminę Ropczyce bezpośrednio do PUK. Sp. z o.o. Dokładne informacje udzielane są w siedzibie PUK Sp. z o.o. w biurze obsługi klienta wodociągów (pokój nr 8).