Budujemy sieć dla nowego bloku przy Mehoffera.

 Budujemy sieć dla nowego bloku przy Mehoffera.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sukcesywnie wykonuje uzbrojenie w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na potrzeby inwestycji tj. budowy nowego bloku mieszkalnego przy ul. Mehoffera. W celu zaopatrzenia w wodę wykonana została sieć wodociągowa z rur zgrzewanych doczołowo Ø160mm PE SDR 17. Zastosowanie takich parametrów dla sieci pozwoli nie tylko na s tabilną dostawę wody ale również da podstawę do dalszej rozbudowy osiedla. Dla odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 Ø200mm ze studzienkami betonowymi Ø 1000mm oraz plastikowymi Ø425mm wraz z który został podłączony do przepompowni ścieków. Z pompowni ścieki odprowadzane będą przez sieć tłoczną wykonaną rury PE Ø140mm.

   Inwestycja rozbudowy sieci prowadzona jest ze środków własnych Przedsiębiorstwa natomiast wykonanie przyłączy zostało zlecone przez prywatnego dewelopera.