Wpis w KRS 0000127016
Sposób reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU. ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: – PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, – DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Status OPP: NIE
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 2002-08-21
Poczta: ROPCZYCE
Kod pocztowy: 39-100
Nr domu: 12
Ulica: PRZEMYSŁOWA
Miejscowość: ROPCZYCE
Gmina: ROPCZYCE
Powiat: ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI
Województwo: podkarpackie
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Telefon/fax: 17 22 18 296, 17 22 18 298
E-mail: info@pukropczyce.eu
NIP: 818-00-02-050
Konto Bankowe: 43 9171 0004 0000 0475 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Ropczycach
Udziałowcy: Gmina Ropczyce 100%
Kapitał zakładowy: 12 641 500 PLN
Rada Nadzorcza: Maria Świniuch – Przewodniczący
Łukasz Charchut
Marek Pyrc