Informacja o mechanizmie umożliwiającym sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach” POIS.02.03.00-00-0055/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą Ropczycach informuje, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych można zgłaszać poprzez:

a) adres e-mail ( naduzycia.POIS@mir.gov.pl )

lub

b) elektroniczny system zgłoszeń ( www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci )