Świadomość ekologiczna Polaków jest jeszcze znikoma. Statystyki ukazują bardzo niski poziom selektywnego odzyskiwania odpadów który wynosi około 5,0 kg na jednego  mieszkańca rocznie. Przykładowo w Niemczech poziom ten wynosi około 78 kg rocznie na jednego mieszkańca. Nawet  najlepsza infrastruktura związana z zagospodarowaniem odpadów nie wystarczy, jeśli nie zaczniemy przywiązywać większej wagi do segregowania odpadów. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu umożliwia państwu oddawanie posegregowanych odpadów. Mamy również nadzieją na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców zwraca szczególną uwagę na edukację ekologiczną. Stale zwiększająca się ilość posegregowanych materiałów wtórnych odbieranych przez nasze przedsiębiorstwo zachęca nas do dalszego promowania segregacji odpadów oraz umożliwiania ich łatwiejszego oraz szybszego odbierania nie tylko od podmiotów indywidualnych ale także zwiększenia na terenie miasta ilości pojemników na odpady wtórne.

 


 

WIERZBA ENERGETYCZNA – ZIELONY WĘGIEL – BIOMASA

   Wierzba energetyczna coraz częściej znajduje swoje miejsce na łamach prasy asasasas fachowej poświęconej ekologii. Warto zwrócić większą uwagę na to jakie daje nam korzyści i zastanowić się nad możliwością jej uprawy na glebach 4 i 5 kategorii które doskonale nadają się do tego celu po wcześniejszym nawiezieniu.

   Wierzba energetyczna stanowi doskonałe źródło odnawialnej, czystej energii. Biorąc pod uwagę stale zwiększające się zapotrzebowanie na energię oraz rosnące jej ceny może stanowić również źródło dla rolników. Już dzisiaj ciepło wytworzone z zielonego węgla jest tańsze niż z węgla kamiennego i 2 razy tańsze niż z ropy czy gazu. Dla miejscowego rolnictwa biomasa pozyskana z plantacji wierzby energetycznej i wykorzystana do produkcji energii jest idealnym rozwiązaniem, gdyż możliwe areały nieużytków do zagospodarowania wynoszą dzisiaj kilkaset hektarów Plantacja może być założona na małym areale, a następnie powiększona z własnego materiału nasadzeniowego.

   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych uprawia w chwili obecnej wierzbę energetyczną na plantacji położonej w Skrzyszowie i Kozodrzy na areale 17 ha. Roślina raz posadzona plonuje 30 lat. Z 1 ha uprawy rocznie otrzymuje się do 25 ton mokrej biomasy co daje około 10 ton suchej biomasy. Obszar plantacji podzielony został na 4 cykle z uwagi na to że najlepszy plon uzyskuje się dokonując ścinki co 4 lata. Kaloryczność takiej biomasy szacowana jest na 70-80% kaloryczności węgla. Wycinanie wierzby potrwa do końca marca W chwili obecnej dokonano wycinki na obszarze 3 ha, a kolejne 8 ha nadaje się do dalszego zbioru. Wycinanie wierzby odbywa się przy użyciu specjalnej kosiarki montowanej na ciągniku rolniczym. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych podpisało z Elektrociepłownią Stalowa Wola umowę na odbiór pozyskanej z upraw biomasy podzielonej na wiązki i przygotowanej do transportu. Plantacja wierzby energetycznej Jest to inwestycja w przyszłość, która przyniesie wymierne korzyści w postaci zwrotu nakładów inwestycyjnych i uzyskania przychodu ze sprzedaży zrębków wierzby energetycznej w następnych 30 latach, stworzenie nowych miejsc pracy, oraz niewymierne korzyści w postaci redukcji szkodliwych emisji gazów w przypadku spalania w pobliskiej kotłowni, jak również pochłaniania przez plantacje wierzby z atmosfery dwutlenku węgla w ilości około 1200 ton rocznie. Można powiedzieć że ta plantacja wierzby energetycznej jest płucami Ropczyc i wpływa na poprawę środowiska naturalnego.

Piotr Miąso