Przebudowa wodociągu miejskiego w Ropczycach

Końcem lipca bieżącego roku zakończono roboty budowlane w ramach projektu pn. „Przebudowa wodociągu miejskiego w Ropczycach” Planowany całkowity koszt projektu wynosi: 1.436 200,60 PLN Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013: Planowana wartość dofinansowania realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej 817 405, 45 PLN Projekt obejmował swoim zakresem przebudowę istniejącego wodociągu miejskiego w rejonie: ul. Wyszyńskiego na odcinku długości 228,0m gdzie dotychczas funkcjonujący odcinek wodociągu Ø 150mm wykonany z rur stalowych został zastąpiony nowym Ø 250 mm wykonanym z rury PE, SDR 17. Prace związane z wymianą wodociągu miejskiego w Ropczycach w ramach projektu prowadzone były również przy ul. Piłsudskiego gdzie na odcinku długości 1137,0m w miejsce starego stalowego wodociągu Ø 250mm został położony nowy Ø 280mm z rur PE, SDR 17, oraz przy ul. Mickiewicza odcinek o długości 960,0m z rur stalowych Ø 80mm zastąpiony został nowym Ø 160mm z rur PE SDR 17. Ostatnim etapem prowadzonych prac budowlanych było włączenie wymienionych odcinków w funkcjonującą na terenie miasta sieć wodociągową. Jako ostatnie wykonano główne przełączenia przy ul. Piłsudskiego w rejonie domków jednorodzinnych oraz na skrzyżowaniu ul. Św. Barbary oraz ul. Krakowskiej. Oprócz wymiany odcinków sieci wodociągowej przeprowadzono również modernizację systemu uzdatniania wody pitnej w zbiornikach terenowych przy ul. Rataja polegającej na montażu kompletnej stacji dezynfekcji wody z automatycznym pomiarem chloru wolnego w wodzie pitnej. Ponadto wykonano opomiarowanie przepływu wody w 6 istniejących przepompowniach sieciowych, wraz z podłączeniem ich do funkcjonującego w PUK Sp. z o.o. systemu automatyki i wizualizacji pracy sieci wodociągowej. Ponadto w ramach prowadzonych działań wykonano system radiowego odczytu wodomierzy z funkcją zdalnego przekazywania danych. Zamontowano 100 nakładek umożliwiających zdalny odczyt stanu wodomierzy. Zrealizowane zadania wpłyną korzystnie na poprawę jakości wody dostarczanej odbiorcom, oraz zmniejszenie ryzyka niedoborów wody spowodowanych awariami sieci oraz sprawniejszą obsługę klientów.