Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ropczycach oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

2. Monitoring wizyjny obejmuje budynek Administracyjny oraz budynki techniczne wraz z przyległym terenem przy ul. Przemysłowej 12, 39-100 Ropczyce,

3. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ropczycach mający swoją siedzibę w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 12.

4. Z Administratorem Danych można skontaktować się: listownie: ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce; przez e-mail: info@puk.itl.pl telefonicznie: 17 22 18 298

5. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Okres przechowywania nagrań z monitoringu w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach wynosi od 7 do 30 dni. Po tym czasie dane z monitoringu są nadpisywane.

7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.