PUK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 12
39-100 Ropczyce

TEL.: 17 22 18 296, 17 22 18 298
FAX: 17 22 18 298

E-mail: info@pukropczyce.eu

Stany licznika

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online

Wszystkie pola są polami wymaganymi